201508171439820138DdRjMXxG201508171439820144DeVxHCAo201508171439820149RfpiVwiA2015081714398201554jM1EIcs

FoU Västernorrland

FoU Västernorrland är Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst.

Nu söker vi Forskare 50 %

Länets socialtjänster vill möta framtidens utmaningar genom att prioritera kompetensförsörjningsfrågor och utveckling av hållbara attraktiva arbetsplatser. För att stödja kunskapsbaserad utveckling söker vi nu forskarstöd inom området arbetsmiljö och organisation. Målet är att lägga grunden för ett långsiktigt kunskapsbaserat utvecklingsarbete inom socialtjänsten.

Krami – en möjlig väg till arbetslivet för personer som vill bryta sin kriminella livsstil

Om möjligheter för män i åldern 18-45 år med kriminell bakgrund eller risk att hamna i kriminalitet.

Västernorrlands kommuner har fått en doktor i omvårdnad

Madeleine Blusi, leg. sjuksköterska, har disputerat med avhandlingen "E-health and Information- and Communication Technology (ICT) as Support for Older Family Caregivers in Rural Areas"